Petrolimex: Phát triển ổn định, bền vững bằng chất lượng quản trị

Nguyễn Bằng

09:28 SA @ Thứ Năm - 02 Tháng Năm, 2019

Đó là mục tiêu vừa được Đại hội đồng cổ đông đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán: PLX) thông qua tại phiên họp thường niên 2019.

Hội nghị được triệu tập theo Thông báo mời họp số 0353/PLX-TB-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex để thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2018 và kế hoạch 2019; Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019; Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, thù lao các thành viên BKS năm 2018; Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thù lao cho các thành viên BKS năm 2019; Báo cáo đầu tư Dự án tòa nhà Petrolimex Tower.

Kết quả sản xuất, kinh doanh 2018

Các chỉ số tài chính hợp nhất 2018

2018 là năm thứ tư liên tiếp Petrolimex vượt kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả sản xuất kinh doanh Petrolimex đạt được tương đối toàn diện dù chịu tác động đan xen bởi các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi.

2018 cũng là năm thứ hai Forbes Việt Nam vinh danh Petrolimex là "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" và "Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất" như một dấu mốc cho nỗ lực lao động đổi mới sáng tạo của CBCNV-NLĐ Petrolimex gặt hái kết quả khả quan; trong đó nổi bật về: đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối; hoàn thành tái cấu trúc và chính thức chuyển về trực thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp từ ngày 01/10/2018; hoàn thành công tác tổ chức kinh doanh E5 RON 92 và DO-V trên toàn hệ thống; đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu Petrolimex vượt kế hoạch; tăng cường năng lực quản trị đạt chuẩn mực của công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2019, nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng bằng các cam kết kinh tế khu vực & quốc tế, bám sát mục tiêu tổng quát của Chính phủ về kinh tế vĩ mô cùng diễn biến hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước có nhiều khó khăn, Đại hội đồng cổ đông Petrolimex đã thống nhất phương hướng: Duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua nâng cao chất lượng quản trị; giữ mức chia cổ tức năm 2019 dự kiến tối thiểu là 12%.

Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hóa phương hướng 2019, về cơ bản đã và đang được HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex nỗ lực triển khai từ đầu năm 2019, cũng được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Chủ tịch UB Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại ĐHĐCĐ PLX 2019

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao kết quả Petrolimex đạt được năm 2018, nhất trí với những định hướng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra cho năm 2019; đồng thời, lưu ý 4 điểm trọng tâm về (1) phân tích dự báo phòng ngừa rủi ro thị trường, (2) tái cấu trúc và thoái vốn, (3) nâng cao công tác quản trị và áp dựng công nghệ trong giám sát, điều hành và (4) phát huy sức mạnh dẫn dắt thị trường, khai thác logistics hiệu quả để gia tăng lợi ích của cổ đông.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu và chúc mừng ĐHĐCĐ PLX 2019

Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chúc mừng, đánh giá cao Petrolimex có năm thứ tư liên tiếp thành công trong sản xuất kinh doanh và các cổ đông có quyết định đầu tư hiệu quả vào PLX. Thứ trưởng lưu ý, Petrolimex giữ vững, phát huy thế mạnh hệ thống cơ sở vật chất, nguồn lực con người và giá trị lớn về thương hiệu để cùng với Bộ Công Thương hoàn thành các mục tiêu kinh tế vĩ mô Chính phủ đã đề ra.

Cổ đông biểu quyết tán thành các nội dung tại phiên họp

Với sự thống nhất, đồng lòng của Đại hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo cùng CBCNV-NLĐ Petrolimex giữ vững quyết tâm bảo toàn sự phát triển hiệu quả ổn định, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực thi cam kết mang lại giá trị ngày càng tăng tới cổ đông, đối tác, bạn hàng và khách hàng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội