Giảm sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu

Thanh Hương

05:13 CH @ Thứ Tư - 15 Tháng Giêng, 2014

Hôm nay (15/1/2014), lần đầu tiên Bộ Tài chính đã công khai diễn biến giá xăng dầu thị trường thế giới và cách tính giá cơ sở xăng dầu; đồng thời, có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

CôngThương - Theo Cục Quản lý Giá, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 16/12/2013 đến ngày 14/01/2014 các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn (BOG) giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Để góp phần bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục không tính lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa; chưa tính đủ lợi nhuận định mức đối với mặt hàng dầu điêzen.

Đồng thời, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu điêzen: từ 100 đồng/lít xuống 0 đồng/lít; Giảm sử dụng BOG với mặt hàng dầu hỏa: từ 890 đồng/lít xuống 520 đồng/lít (giảm 370 đồng/lít).

Riêng mặt hàng dầu điêzen được phép khôi phục lợi nhuận định mức 250 đồng/lít (từ 0 đồng/lít lên 250 đồng/lít).

Thời điểm áp dụng từ 14 giờ 00 phút ngày 15/1/2014.

Cùng với thông báo trên, lần đầu tiên Bộ Tài chính đã công khai bảng tính giá cơ sở theo Nghị định 84 và diễn biến giá xăng dầu thị trường thế giới trong vòng 30 ngày (chốt giá đến hết ngày 14/1/2014).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội