Công ty Xăng dầu Lào Cai kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển

Hoàng Thu

08:14 SA @ Thứ Sáu - 28 Tháng Mười Hai, 2018

LCĐT – Sáng 26/12, Công ty Xăng dầu Lào Cai tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ( 29/12/1993 - 29/12/ 2018).

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Công ty Xăng dầu Lào Cai (trước đây là Công ty Tổng hợp Lào Cai) được thành lập ngày 29/12/1993 theo Quyết định số 295/QĐ của UBND tỉnh Lào Cai trong điều kiện cấp thiết, khách quan cần có một đơn vị đủ quy mô và năng lực để đáp ứng nhu cầu của các loại vật tư: Xăng dầu, sản phẩm hóa dầu… cho công cuộc tái thiết tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình hoạt động, công ty được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp cận Chi nhánh Xăng dầu Lai Châu. Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý và người lao động để phát triển chi nhánh đủ điều kiện hoạt động độc lập.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xăng dầu Lào Cai đã vươn lên mạnh mẽ trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc cung ứng đầy đủ các mặt hàng xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, vật tư, sắt thép, kim khí, hàng tiêu dùng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 30%/năm thời kỳ 1994 - 2000 và giữ nhịp tăng trưởng >10%/năm các giai đoạn sau đến nay). Cơ sở vật chất của công ty ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, có hơn 20 cửa hàng xăng dầu và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trực thuộc công ty. Đến nay, công ty có 200 lao động được đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc. Công ty Xăng dầu Lào Cai luôn đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động và duy trì thường xuyên các hoạt động an sinh xã hội.

Công ty khen thưởng các tập thể hoạt động kinh doanh xuất sắc.

Khen thưởng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

25 năm từ sau ngày thành lập, Công ty Xăng dầu Lào Cai vẫn từng bước ổn định và đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, công nhân viên của công ty đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội