Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Petrolimex

01:23 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Giêng, 2023

THÔNG BÁO 

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau: 

1. Tên cổ đông: Trần Thị Ngọc Hân

Mã cổ đông: PLX 20485

Số lượng cổ phần sở hữu: 3.800 (Ba nghìn tám trăm) cổ phần 

2. Tên cổ đông: Nguyễn Hoàng Chi 

Mã cổ đông: PLX 17874

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 02/02/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

Ban Tổng hợp  

Điện thoại: 024 3851 2603 - Máy lẻ 1163,1169 

Cùng chuyên mục

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  01/03/2024

QĐ số 082 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp - HĐQT

Thông tin cổ đông |  01/02/2024

Ông Nguyễn Bá Tùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Ông Lưu Văn Tuyển tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2022 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  03/10/2023

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Thông báo tạm dừng tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của BMF do Petrolimex sở hữu

Thông tin cổ đông |  29/12/2022

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  14/12/2022

Nghị quyết về việc phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  06/12/2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  06/12/2022

Thông báo bán đấu giá cổ phần của BMF do Petrolimex sở hữu

Thông tin cổ đông |  02/12/2022

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  01/12/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội