Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Petrolimex

01:23 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Giêng, 2023

THÔNG BÁO 

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau: 

1. Tên cổ đông: Trần Thị Ngọc Hân

Mã cổ đông: PLX 20485

Số lượng cổ phần sở hữu: 3.800 (Ba nghìn tám trăm) cổ phần 

2. Tên cổ đông: Nguyễn Hoàng Chi 

Mã cổ đông: PLX 17874

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 02/02/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

Ban Tổng hợp  

Điện thoại: 024 3851 2603 - Máy lẻ 1163,1169 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội