Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của PG Contrade

Petrolimex

11:38 SA @ Thứ Năm - 26 Tháng Tư, 2018
Tên tổ chức chào bán: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tên cổ phần: cổ phần CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
Thời gian tổ chức: từ 10g00 đến 10g30 ngày 26/04/2018
Địa điểm: Số 01 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Kết quả:
- Tổng số cổ phần đưa ra đấu giá: 12.084.624 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá: 06
- Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 16.044.624 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 06
- Khối lượng đặt cao nhất: 12.084.624 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 150.000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 10.500 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần bán thành công: 12.084.624 cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 10.500 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10.145 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 06
Trong đó:
- Cá nhân: 05 người
- Tổ chức: 01 tổ chức
Thời hạn nộp thanh toán: trước 16g00 ngày 27 tháng 04 năm 2018
Thông tin chuyển khoản thanh toán:
- Chủ tài khoản: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Số tài khoản: 100 704 000 0639
- Ngân hàng: NH TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) (Hội sở chính)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội