Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của PG Contrade

Petrolimex

06:38 CH @ Thứ Ba - 24 Tháng Tư, 2018

Căn cứ Quyết định số 145B/PLX-QĐ-HĐQT ngày 17.4.2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex như sau:

Tổng số nhà đầu tư gửi thư quan tâm và nhận hồ sơ tham gia: 18 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:16 NĐT
Cá nhân nước ngoài:

0 NĐT

Tổ chức trong nước:02 NĐT
Tổ chức nước ngoài:0 NĐT

Tổng số nhà đầu tư nộp đơn đăng ký tham gia và đặt cọc: 06 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:05 NĐT
Cá nhân nước ngoài:

0 NĐT

Tổ chức trong nước:01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 16,044,624 CP

Cá nhân trong nước:3.960.000 CP
Cá nhân nước ngoài:

0 CP

Tổ chức trong nước:12.084.624 CP
Tổ chức nước ngoài:0 CP

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  05/06/2023

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  11/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

Gia hạn thời gian công bố BCTC của PLX

Thông tin cổ đông |  23/04/2018

Công bố thông tin báo cáo thường niên 2017

Thông tin cổ đông |  23/04/2018

PG Bank & HDBank cùng thông qua ý kiến cổ đông về việc sáp nhập giữa hai ngân hàng

Tin chuyên ngành |  24/04/2018

Nghị quyết chuyển QSH phần vốn góp của Petrolimex tại 9 Công ty về PG Contrade Co.

Thông tin cổ đông |  19/04/2018

Thư mời đăng ký Nhà đầu tư chiến lược PG Contrade Co.

Thông tin cổ đông |  18/04/2018

Công bố thông tin về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông tin cổ đông |  18/04/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội