Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của PG Contrade

Petrolimex

06:38 CH @ Thứ Ba - 24 Tháng Tư, 2018

Căn cứ Quyết định số 145B/PLX-QĐ-HĐQT ngày 17.4.2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex như sau:

Tổng số nhà đầu tư gửi thư quan tâm và nhận hồ sơ tham gia: 18 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:16 NĐT
Cá nhân nước ngoài:

0 NĐT

Tổ chức trong nước:02 NĐT
Tổ chức nước ngoài:0 NĐT

Tổng số nhà đầu tư nộp đơn đăng ký tham gia và đặt cọc: 06 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:05 NĐT
Cá nhân nước ngoài:

0 NĐT

Tổ chức trong nước:01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 16,044,624 CP

Cá nhân trong nước:3.960.000 CP
Cá nhân nước ngoài:

0 CP

Tổ chức trong nước:12.084.624 CP
Tổ chức nước ngoài:0 CP

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội