Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Petrolimex

06:19 CH @ Thứ Ba - 28 Tháng Hai, 2023

Tài liệu đính kèm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/02/2023

2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex ra công chúng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội