Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Petrolimex

08:38 SA @ Thứ Hai - 16 Tháng Tư, 2018

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  05/06/2023

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  11/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

Công bố thông tin thành lập công ty con PG Contrade Co.

Thông tin cổ đông |  13/04/2018

Cơ hội đầu tư tại PG Contrade Co.

Thông tin cổ đông |  13/04/2018

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Petrolimex nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ 01/5

Thông tin cổ đông |  06/04/2018

Thông báo số 006/2018 về việc mất Giấy CNSHCP

Thông tin cổ đông |  03/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 - Petrolimex

Báo cáo |  02/04/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty mẹ - Petrolimex

Báo cáo |  31/03/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội