Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty mẹ - Petrolimex

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

10:49 CH @ Thứ Bảy - 31 Tháng Ba, 2018

Tải về "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty mẹ - Petrolimex":tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội