Công bố thông tin bổ nhiệm P.TGĐ Petrolimex Đào Nam Hải

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

05:19 CH @ Thứ Hai - 17 Tháng Bảy, 2017

Cùng chuyên mục

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2023 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  20/05/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  26/04/2024

Petrolimex, Pjico & SFMI ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Tin chuyên ngành |  08/05/2017

Thông báo số 025/2017 về việc mất Giấy CNSHCP

Thông tin cổ đông |  13/07/2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Thông tin cổ đông |  11/07/2017

Công bố thông tin liên quan đến ký HĐKT BCTC 2017

Thông tin cổ đông |  11/07/2017

Tự hào 11 thương hiệu Việt

Petrolimex trên báo chí |  05/07/2017

Petrolimex và JXTG Nippon Oil & Energy hội nghị cấp cao lần thứ nhất

Tin chuyên ngành |  29/06/2017

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội