Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Ban quản lý cổ đông

08:28 SA @ Thứ Năm - 26 Tháng Bảy, 2018

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

1. Tên cổ đông: Nguyễn Ngọc Tuấn

Mã cổ đông: PLX 15259

Số lượng cổ phần sở hữu: 100 (Một trăm) cổ phần

2. Tên cổ đông: Đinh Viết Kim

Mã cổ đông: PLX 12634

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 (Một nghìn) cổ phần

3.Tên cổ đông: Đỗ Thị Thúy

Mã cổ đông: PLX 17703

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

4.Tên cổ đông: Nguyễn Ngọc Sơn

Mã cổ đông: PLX 04730

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.100 (Một nghìn một trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 07/08/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban Quản lý cổ đông

Điện thoại: 024 38512 603 - Máy lẻ 4051,4059

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội