QĐ số 38 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Thông tin cổ đông | 06/02/2023

Nghị quyết về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại PG Bank

Thông tin cổ đông | 02/02/2023

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông | 27/01/2023

CBTT về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Petrolimex

Thông tin cổ đông | 27/01/2023

CBTT về việc điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông | 27/01/2023

Nghị quyết V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông | 16/01/2023

Quyết định V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông | 16/01/2023

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông | 06/01/2023

Thông báo tạm dừng tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của BMF do Petrolimex sở hữu

Thông tin cổ đông | 29/12/2022

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông | 14/12/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội