Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018

Petrolimex

07:19 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Tám, 2018

Ngày 01.8.2018 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website publicwww.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2018 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, …) là: 96.757 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2018 là 65,46 USD/thùng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2017 (giá bình quân 6 tháng năm 2017 là 49,95 USD/thùng).

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 2.809 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 1.476 tỷ đồng,tương đương 52,5% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng năm 2018 là 5.097.584 M3/tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2017.

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.333 tỷ đồng,tương đương 47,5% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 384 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 110 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 214 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 207 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 44 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 134 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 28 tỷ đồng;

- Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 212 tỷ đồng.

(c) Tổng số nộp ngân sách 6 tháng năm 2018 là 22.092 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng năm 2018 là 2.278 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.061 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 10,6%.

3/ Một số công tác triển khai trong Quý 3 năm 2018

- Sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, kiên định định hướng kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tìm các giải pháp cụ thể đối với từng nhóm lĩnh vực ngành hàng, từng khu vực vùng miền, phù hợp với thị trường; khai thác tốt nguồn lực và thế mạnh của hệ thống Petrolimex.

- Rà soát và đánh giá lại công tác phát triển thương hiệu, bảo vệ thương hiệu trên toàn hệ thống Petrolimex.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản lượng bán qua các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp; Nghiên cứu giải pháp để tiếp tục hỗ trợ công tác đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ, nhất là tại các vị trí thực sự có lợi thế thương mại với tầm nhìn dài hạn; Thực hiện nghiêm túc Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 và Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nhiên liệu sinh học, đẩy mạnh bán ra các sản phẩm mới E5, Diesel-Euro V.

- Tiếp tục triển khai các đề án tái cơ cấu, các giải pháp tư vấn từ KPMG… để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội