Công bố Báo cáo phát triển bền vững & Báo cáo thường niên 2017 (Việt & Anh)

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

03:03 CH @ Thứ Sáu - 01 Tháng Sáu, 2018

Tải về toàn văn Báo cáo thường niên năm 2017 (bản tiếng Anh) của Petrolimex:tại đây

Tải về toàn văn Báo cáo phát triển bền vững năm 2017 (bản tiếng Việt) của Petrolimex:tại đây

Tải về toàn văn Báo cáo phát triển bền vững năm 2017 (bản tiếng Anh) của Petrolimex:tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội