Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới Nguyễn Xuân Hùng

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

06:17 CH @ Thứ Ba - 15 Tháng Năm, 2018

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  28/04/2023

Công bố quyết định 2 Phó tổng giám đốc mới

Thông tin cổ đông |  14/05/2018

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  11/05/2018

Quyết định phân công/giao nhiệm vụ P.TGĐ (kiêm nhiệm) cho ông Nguyễn Thanh Sơn

Thông tin cổ đông |  11/05/2018

Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Petrolimex

Đại hội đồng cổ đông |  11/05/2018

Nghị quyết phân công/giao nhiệm vụ P.TGĐ (kiêm nhiệm) cho ông Nguyễn Thanh Sơn

Đại hội đồng cổ đông |  11/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông |  11/05/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội