Kết quả sản xuất kinh doanh 12 tháng năm 2018

Petrolimex

01:39 CH @ Thứ Hai - 11 Tháng Hai, 2019

Ngày 31.01.2019 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Nguyễn Bá Tùng đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website public www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, …)là: 191.933 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2018 là 64,9 USD/thùng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 5.093 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 106% so với cùng kỳ.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2018 là 9.927.375 M3/tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2017; Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 2.693 tỷ đồng

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế là 2.400tỷ đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 739 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 206 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 307 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 423 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 123 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 251 tỷ đồng;

- Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 351 tỷ đồng.

(c) Tổng số nộp ngân sách năm 2018 là 38.650 tỷ đồng, tăng 1%so với cùng kỳ năm 2017.

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 là 4.113 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 3.713 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 17,7%.

3/ Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1/2019

- Cân đối đủ nguồn phục vụ Tết truyền thống và đảm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở công trình xăng dầu trong toàn Tập đoàn.

- Đánh giá và hợp lý hóa đường vận động hàng hóa để tiết giảm chi phí tạo nguồn và nâng cao sức cạnh tranh đối với nguồn hàng từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực ngành hàng hiện Tập đoàn đang tổ chức SXKD.

- Xây dựng và giao kế hoạch cho các đơn vị thành viên để thực hiện và chuẩn bị cho công tác Đại hội cổ đông của các Công ty con và của Tập đoàn.

- Triển khai quyết liệt phương án giảm vốn Nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và phương án sáp nhập PGBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị trong toàn Tập đoàn, khắc phục các vấn đề còn tồn tại, bất cập.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội