Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 14 giờ ngày 01.8.2012

Thông cáo báo chí | 01/08/2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2012

Thông cáo báo chí | 20/07/2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2012

Thông cáo báo chí | 02/07/2012

Petrolimex tăng mức ưu đãi cho khách hàng mua điêzen thanh toán bằng thẻ Flexicard

Thông cáo báo chí | 27/06/2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2012

Thông cáo báo chí | 21/06/2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 14 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2012

Thông cáo báo chí | 07/06/2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2012

Thông cáo báo chí | 23/05/2012

Petrolimex áp dụng giá bán lẻ ưu đãi cho khách hàng mua điêzen thanh toán bằng thẻ Flexicard

Thông cáo báo chí | 15/05/2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2012

Thông cáo báo chí | 09/05/2012

Quỹ Xã hội của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thông cáo báo chí | 18/04/2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội