Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 16 giờ 30 ngày 05.10.2016 là 1.735 tỷ đồng

Petrolimex

04:17 CH @ Thứ Tư - 05 Tháng Mười, 2016

Phó tổng giám đốcTập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn)Phạm Đức Thắngvừa ban hành Quyết định số 428/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.10.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xemTCBCđã phát hành.

Trước thời điểm điều chỉnh giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 1.735tỷ đồng(Một ngàn bảy trăm ba mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ bốn mươi lăm (45) xăng dầu được điều chỉnh theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội