Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá ngày 22.12.2014 là 1.955 tỷ Đồng

Hồng Minh & Yến Anh

CV Phòng Quan hệ Công chúng

03:04 CH @ Thứ Hai - 22 Tháng Mười Hai, 2014

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolmex) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 567/PLX-QĐ-TGĐ ngày 22.12.2014 về giảm giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.

Trước thời điểm giảm giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 1.955 tỷ Đồng(một nghìn chín trăm năm mươi lăm tỷ Đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn

Đây là lần thứ tư xăng dầu được vận thành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội