Petrolimex công bố chính sách mở rộng mức độ ứng dụng nhận diện thương hiệu

Phạm Ngọc Tú

CV. Phòng Quan hệ Công chúng

04:31 CH @ Thứ Tư - 03 Tháng Mười Hai, 2014

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) vừa công bố chính sách mở rộng mức độ ứng dụng nhận diện thương hiệu đối với hệ thống phân phối xăng dầu Petrolimex.

Hai (02) nội dung quan trọng tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) được Petrolimex mở rộng là: (1) dấu hiệu nhận diện tại Biển tên và (2) dấu hiệu nhận diện tại Diềm mái che cột bơm.

Đối tượng được mở rộng và mức độ được mở rộng về ứng dụng nhận diện thương hiệu Petrolimex tại CHXD do Người đứng đầu đơn vị thành viên Petrolimex trực tiếp xem xét, quyết định - theo ủy quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn.

Việc mở rộng áp dụng cho CHXD của doanh nghiệp làm đại lý thuộc Petrolimex (đại lý và tổng đại lý - gọi chung là “đại lý”) và các doanh nghiệp nhận quyền thương mại của Petrolimex trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu đi kèm với các điều kiện cụ thể do Tập đoàn quy định.

Văn bản số 1630/PLX-PR ngày 03.12.2014 (VB 1630) do Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh ký ban hành được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex để thực hiện; báo cáo lên Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và gửi đến Chi cục QLTT các tỉnh/thành phố để hỗ trợ, bảo hộ thương hiệu Petrolimex.

VB 1630 cũng quy định cụ thể về:

- Chính sách ưu tiên đối với các doanh nghiệp đã có quá trình làm đại lý theo Nghị định 84, Thông tư 36 (trước đây) nay chuyển sang nhận quyền thương mại của Petrolimex theo quy định mới (Nghị định 83, Thông tư 38).

- Chuẩn mực phổ thông để áp dụng đối với các doanh nghiệp tham gia hệ thống phân phối Petrolimex nhưng không/chưa đủ điều kiện để được hưởng chính sách mở rộng mức độ ứng dụng nhận hiện thương hiệu Petrolimex: Theo các quy chuẩn đã ban hành đối với khối đại lý và quy chuẩn mới ban hành đối với khối nhận quyền thương mại.

Tại VB 1630, Petrolimex tái khẳng định:

- Không mở rộng, không chuyển giao hai (02) dấu hiệu nhận diện là: (1) Bảo hộ lao động Petrolimex và (2) Dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex tại các phương tiện vận tải xăng dầu đường bộ, đường sông, đường biển (ô-tô xi-téc/xe bồn, xà lan, tầu chở dầu ven biển và viễn dương).

- Không chuyển giao quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào và không chuyển giao bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với hình thức Thương nhân phân phối xăng dầu (phù hợp với quy định của Nghị định 83 và Thông tư 38); như vậy, các CHXD thuộc Thương nhân phân phối không được phép sử dụng bất kỳ dấu hiệu nhận diện thương hiệu nào của Petrolimex.

- Tập đoàn cùng với các đơn vị thành viên Petrolimex quyết tâm đạt mục tiêu nhất thể hóa triệt để dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex trong toàn hệ thống, tạo lập thành công sự khác biệt của thương hiệu; kiên quyết đấu tranh chống các hành vi vi phạm (sử dụng trái phép, sử dụng vượt quá mức độ quy định, làm giả/nhái dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex, v.v…), xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu do Petrolimex là chủ sở hữu, được pháp luật bảo hộ.

Tại VB 1630, Tổng giám đốc Tập đoàn cũng quy định rõ trách nhiệm chính trong việc bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex trên địa bàn là các Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex, chế độ báo cáo định kỳ hàng năm các đơn vị thành viên Petrolimex gửi về Tập đoàn để kiểm tra, giám sát định kỳ và/hoặc đột xuất.

Như vậy, từ nay:

- CHXD đại lý Petrolimex sẽ tiếp tục có nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex với chữ ‘ĐẠI LÝ”/‘ĐẠI LÝ THUỘC PETROLIMEX (tên tắt của đơn vị thành viên Petrolimex)”.

- CHXD nhận quyền thương hiệu Petrolimex sẽ có nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex với chữ ‘NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI”/“NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA PETROLIMEX (tên tắt của đơn vị thành viên Petrolimex)”.

Việc phân định rõ ràng mạch lạc về nhận diện thương hiệu Petrolimex theo 3 kênh phân phối bán lẻ xăng dầu: (1)CHXD Petrolimex, (2)CHXD đại lý thuộc Petrolimex(3)CHXD nhận quyền thương mại của Petrolimex sẽ thuận tiện cho việc nhận biết CHXD thuộc kênh phân phối nào, từ doanh nghiệp nào; góp phần minh bạch xăng dầu theo quy định của Nghị định 83 và Thông tư 38.

VB 1630 có hiệu lực từ ngày ký ban hành 03.12.2014.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm - xin vui lòng liên hệ với các Công ty Xăng dầu Petrolimex trên cùng địa bàn để có thêm thông tin chi tiết; địa chỉ:

/nd/cong-ty-con/cac_cong_ty_thanh_vien_cua_petrolimex/default.aspx

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội