Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 15.02.2019

Petrolimex

03:01 CH @ Thứ Sáu - 15 Tháng Hai, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) giữ nguyên giá bán xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 15.02.2019- chi tiết xemTCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 15.02.2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là:1.720 tỷđồng(Một nghìn bảy trăm hai mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm (100) xăng dầu đượcđiều hànhtheo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Bảo hiểm nhà tư nhân- sản phẩm mới của Pjico bảo vệ ngôi nhà của bạn suốt 24h mỗi ngày, trong suốt 365 ngày mỗi năm

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội