Ước tồn Quỹ BOG tại kỳ điều hành giá 22.8.2018 là 2.300 tỷ đồng

Petrolimex

02:55 CH @ Thứ Tư - 22 Tháng Tám, 2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá bán dầu từ 15 giờ 00 ngày 22.8.2018- chi tiết xemTCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 22.8.2018, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 2.300 tỷđồng (Hai nghìn ba trăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ tám mươi tám (88) xăng dầu đượcđiều hànhtheo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội