Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá ngày 11.3.2015 là 2.300 tỷ Đồng

Hồng Minh & Yến Anh

CV Phòng Quan hệ Công chúng

03:40 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Ba, 2015

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolmex) Nguyễn Quang Kiên vừa ban hành Quyết định số 082/PLX-QĐ-TGĐ ngày 11.3.2015 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xemTCBCđã phát hành.

Trước thời điểmtănggiá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 2.300 tỷ Đồng (hai nghìn ba trăm tỷ Đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ tám xăng dầu được điều chỉnh theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Cùng chuyên mục

Báo cáo sản lượng Nhập - Xuất giai đoạn 21.02.2023 đến 20.03.2023

Minh bạch xăng dầu |  23/03/2023

Một số thông tin điều hành Xăng dầu ngày 21.3.2023

Minh bạch xăng dầu |  21/03/2023

Văn bản số 1576/BCT-TTTN ngày 21.3.2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Minh bạch xăng dầu |  21/03/2023

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 21.3.2023

Minh bạch xăng dầu |  21/03/2023

Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 02/2023

Minh bạch xăng dầu |  15/03/2023

Một số thông tin điều hành Xăng dầu ngày 13.3.2023

Minh bạch xăng dầu |  13/03/2023

Văn bản 1976/BCT-TTTN ngày 27.02.2015 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Minh bạch xăng dầu |  27/02/2015

Lỗ 1.145 tỷ đồng là do 3 nguyên nhân

Minh bạch xăng dầu |  26/02/2015

Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 01 năm 2015

Minh bạch xăng dầu |  25/02/2015

Văn bản 1860/BCT-TTTN ngày 24.02.2015 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Minh bạch xăng dầu |  24/02/2015

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá ngày 05.02.2015 là 2.650 tỷ Đồng

Minh bạch xăng dầu |  05/02/2015

Văn bản 1337/BCT-TTTN ngày 05.02.2015 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Minh bạch xăng dầu |  05/02/2015

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội