Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá ngày 05.02.2015 là 2.650 tỷ Đồng

Hồng Minh & Yến Anh

CV Phòng Quan hệ Công chúng

04:30 CH @ Thứ Năm - 05 Tháng Hai, 2015

Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolmex) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 035/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.02.2015 về giảm giá xăng sinh học E5 RON 92 - chi tiết xemTCBCđã phát hành.

Trước thời điểm giảm giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 2.650 tỷ Đồng (hai nghìn sáu trăm năm mươi tỷ Đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ bảy xăng dầu được vận thành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội