Thế nào là dầu tốt - cách xác định?

PLC

01:01 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Mười, 2018

Thế nào là dầu tốt, phương pháp xác định, biểu hiện cảm quan, cảm nhận như thế nào?

Dầu tốt là dầu đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản của dầu nhờn, ngoài ra dầu còn có các tính năng riêng biệt để phù hợp với nhu cầu sử dụng của các loại thiết bị, máy móc khác nhau.

Theo các chuyên gia, để xác định dầu tốt và phù hợp với nhu cầu sử dụng thì người ta dựa vào các phương pháp sau:

  • Xác định các các phép thử theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM, ISO để xác định giá trị các chỉ tiêu chất lượng của dầu nhờn trong phòng thí nghiệm, đối với mỗi nhóm dầu nhờn sẽ có môt số chỉ tiêu đánh giá riêng, ví dụ dầu động cơ khác với dầu thủy lực… (PLC có 2 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế là phòng thử nghiệm Vilas 017 tại TP. Hải Phòng, Vilas 022 tại TP. Hồ Chí Minh, có thể phân tích được trên 40 chỉ tiêu cho các loại dầu mỡ nhờn).Đây là phương pháp quan trọng nhất để xác định dầu có tốt, có phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng loại thiết bị, máy móc khác nhau.
  • Xác định dựa trên thử nghiệm thực tế trên các thiết bị, máy móc tại hiện trường, sau một thời gian sử dụng thì kiểm tra các thông số nhiệt độ động cơ, các chi tiết máy, tiêu thụ nhiên liệu… Đây cũng là phương pháp phổ biến được sử dụng để kiểm tra dầu tốt và có phù hợp với thiết bị, máy móc hay không.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội