Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị Kinh doanh - Tài chính - Quản trị rủi ro năm 2023

Petrolimex

10:20 SA @ Thứ Hai - 30 Tháng Mười, 2023

Cùng chuyên mục

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo Khảo sát, đáng giá công tác bảo vệ môi trường tại các kho xăng dầu của Petrolimex

Thông tin đấu thầu |  20/05/2024

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng Văn phòng 2024”

Thông tin đấu thầu |  15/05/2024

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tổ chức Chương trình thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Hoa Kỳ

Thông tin đấu thầu |  07/05/2024

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng văn phòng 2024

Thông tin đấu thầu |  06/05/2024

Thông báo mời chào giá Gói thầu: "Hỗ trợ tổ chức Chương trình công tác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Châu Âu"

Thông tin đấu thầu |  06/05/2024

Kế hoạch "Mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý I năm 2024 tại Công ty Mẹ Tập đoàn"

Thông tin đấu thầu |  03/05/2024

Yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Hỗ trợ tổ chức Đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo

Thông tin đấu thầu |  25/10/2023

Kế hoạch mua sắm phụ gia MMT

Thông tin đấu thầu |  23/10/2023

Kế hoạch “Mua sắm xe ô tô TOYOTA LAND CRUISER - 07 chỗ, phục vụ công tác điều hành SXKD tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”

Thông tin đấu thầu |  13/10/2023

Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường đối với gói thầu "Làm lịch đối ngoại và các ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu |  11/10/2023

Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Làm lịch đối ngoại và các ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu |  10/10/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội