Kế hoạch mua sắm phụ gia MMT

Petrolimex

11:31 SA @ Thứ Hai - 23 Tháng Mười, 2023

1. Tên Dự toán mua sắm: “Mua sắm, bổ sung phụ gia MMT”

2. Tên Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm phụ gia MMT

3. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Đơn vị lập Dự toán mua sắm: Ban Kỹ thuật Xăng dầu và Ban Tài chính Kế toán - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. Mục tiêu và nội dung của Dự toán mua sắm: Mua sắm, bổ sung phụ gia MMT để phục vụ công tác tạo nguồn qua hoạt động pha chế xăng dầu, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;

6. Tổng mức Dự toán mua sắm (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 5.148.000.000 VNĐ(bằng chữ: Năm tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn). 

Tổng mức Dự toán đã bao gồm các chi phí đóng gói bao bì, vận chuyển, bàn giao tới kho của Chủ đầu tư và hướng dẫn sử dụng;

7. Nguồn vốn: Chi phí kinh doanh của Tập đoàn

8. Thời gian thực hiện: 

- Quý IV/2023: Ban hành các Quyết định phê duyệt Dự toán, Quyết định thành lập Tổ chuyên gia, Quyết định thành lập Tổ thẩm định; Lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu; đăng tải thông tin đấu thầu; mở thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm;

- Quý IV/2023 – Quý I/2024: Hoàn thiện ký kết Hợp đồng.

- Quý I/2024: Bàn giao phụ gia MMT cho Công ty Xăng dầu KVII.

9. Kế hoạch mua sắm: 

Tài liệu đính kèm:

1- Quyết định V/v: Phê duyệt Dự toán gói thầu “Mua sắm, bổ sung phụ gia MMT”

2- Quyết định V/v: Phê duyệt Kế hoạch mua sắm của Dự toán “Mua sắm, bổ sung phụ gia MMT”


Cùng chuyên mục

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo Khảo sát, đáng giá công tác bảo vệ môi trường tại các kho xăng dầu của Petrolimex

Thông tin đấu thầu |  20/05/2024

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng Văn phòng 2024”

Thông tin đấu thầu |  15/05/2024

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tổ chức Chương trình thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Hoa Kỳ

Thông tin đấu thầu |  07/05/2024

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng văn phòng 2024

Thông tin đấu thầu |  06/05/2024

Thông báo mời chào giá Gói thầu: "Hỗ trợ tổ chức Chương trình công tác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Châu Âu"

Thông tin đấu thầu |  06/05/2024

Kế hoạch "Mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý I năm 2024 tại Công ty Mẹ Tập đoàn"

Thông tin đấu thầu |  03/05/2024

Kế hoạch “Mua sắm xe ô tô TOYOTA LAND CRUISER - 07 chỗ, phục vụ công tác điều hành SXKD tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”

Thông tin đấu thầu |  13/10/2023

Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường đối với gói thầu "Làm lịch đối ngoại và các ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu |  11/10/2023

Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Làm lịch đối ngoại và các ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu |  10/10/2023

Kế hoạch và dự toán "Làm lịch đối ngoại và ấn phẩm lịch 2024"

Thông tin đấu thầu |  10/10/2023

Yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Dịch vụ tổ chức Chương trình công tác của Tập đoàn tại Châu Âu

Thông tin đấu thầu |  09/10/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội