Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý 2 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Petrolimex

11:27 SA @ Thứ Tư - 30 Tháng Tám, 2023

Kế hoạch mua sắm:

1. Tên Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý 2 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn.

2. Tên Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý 2 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn.

3. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Đơn vị lập Dự toán mua sắm: Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số phối hợp Ban Tài chính kế toán - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. Mục tiêu và nội dung của Dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung thay thế thiết bị công nghệ thông tin thông thường trang bị cho CBCNV.

6. Tổng mức Dự toán mua sắm: 988.368.200 đồng (Đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng).

7. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn

8. Tiến độ thực hiện Dự toán mua sắm: Dự kiến hoàn thành trong tháng 8, tháng 9 năm 2023.

Chi tiết kế hoạch: 

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

  1. Hồ sơ yêu cầu chào hàng thông thường
  2. Quyết định số 532/PLX-QĐ-TGĐ ngày 25.8.2023 V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thông thường Quý 2 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn
  3. Quyết định số 541/PLX-QĐ-TGĐ ngày 30.8.2023 V/v: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thông thường Quý 2 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội