Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu “Gói thầu 02 - Phương tiện đo phục vụ phối trộn xăng sinh học”

Petrolimex

09:00 SA @ Thứ Ba - 18 Tháng Bảy, 2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia chào giá đối với gói thầu: “Gói thầu 02 - Phương tiện đo phục vụ phối trộn xăng sinh học” với các thông tin chính như sau:

1. Tên Gói thầu: “Gói thầu 02 - Phương tiện đo phục vụ phối trộn xăng sinh học”

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 3.595.372.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm bẩy mươi hai nghìn đồng chẵn).

- Nội dung chính của Gói thầu: mua sắm thay thế phương tiện đo là đồng hồ xăng dầu công tác các kích cỡ 2”, 3” và 4” phục vụ phối trộn xăng sinh học và giao nhận.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

2. Tên Dự toán mua sắm: “Trang bị thay thế phương tiện đo phục vụ giao nhận và quản lý xăng dầu”.

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): từ thời điểm đăng tải thông báo mời tham gia chào giá gói thầu đến trước 09h00 ngày 28/07/2023 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: HSMT được phát hành tại Phòng 231 Tầng 23 Tòa tháp VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 024 38512603.

8. Giá bán một bộ HSMT: phát hành miễn phí.

8. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 28/07/2023.

9. Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 53.900.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

Các Hồ sơ dự thầu nộp đúng thời hạn sẽ được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận, xem xét đánh giá và thông báo bằng văn bản cho các Nhà thầu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội