Nghị quyết về việc thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Petrolimex

11:09 SA @ Thứ Hai - 10 Tháng Bảy, 2017

Cùng chuyên mục

Nghị quyết thay đổi chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  23/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  05/04/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin cổ đông |  05/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  10/03/2021

Nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  22/02/2021

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường hội nhập quốc tế

Tin chuyên ngành |  26/04/2017

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017

Đại hội đồng cổ đông |  25/04/2017

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Đại hội đồng cổ đông |  25/04/2017

Tin ảnh: ĐHĐCĐ Petrolimex họp phiên thường niên 2017

Tin chuyên ngành |  25/04/2017

Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông |  15/04/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông |  14/04/2017

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội