Vinh danh 4 CHXD xuất sắc trong thi đua tháng 03/2022

Nguyễn Minh Đạt

CV Phòng TCHC

04:09 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Tư, 2022

Ngày 13.04.2022, Petrolimex Bình Định đã tổ chức vinh danh 04 đơn vị Cửa hàng xăng dầu có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua khối bán lẻ xăng dầu và sản phẩm hàng hóa khác tháng 03/2022.

Ông Phạm Ngọc Khuyến – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm I (Nhóm sản lượng từ 350 m3/tháng trở lên) là Petrolimex – Cửa hàng 04, trong tháng 03/2022 sản lượng xăng dầu xuất bán tại cửa hàng đạt 107% KH; sản lượng DMN đạt 103% KH; sản lượng Gas đạt 101% KH; Bảo hiểm đạt 116% KH.

Tập thể CBCNV-NLĐ Petrolimex – Cửa hàng 04

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm II (Nhóm sản lượng từ 200 m3 đến dưới 350 m3/tháng) là Petrolimex – Cửa hàng 49, trong tháng 03/2022 sản lượng xăng dầu xuất bán tại cửa hàng đạt 165% KH; sản lượng DMN đạt 217% KH; sản lượng Gas đạt 111% KH; Bảo hiểm đạt 131% KH.

Tập thể CBCNV-NLĐ Petrolimex – Cửa hàng 49

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm III (Nhóm sản lượng từ 120 m3 đến dưới 200 m3/tháng) là Petrolimex – Cửa hàng 48, trong tháng 03/2022 sản lượng xăng dầu xuất bán tại cửa hàng đạt 105% KH; sản lượng DMN đạt 146% KH; sản lượng Gas đạt 270% KH; Bảo hiểm đạt 191% KH.

Tập thể CBCNV-NLĐ Petrolimex – Cửa hàng 48

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm IV (Nhóm sản lượng dưới 120 m3/tháng) là Petrolimex – Cửa hàng 24, trong tháng 03/2022 sản lượng xăng dầu xuất bán tại cửa hàng đạt 162% KH; sản lượng DMN đạt 103% KH; sản lượng Gas đạt 103% KH; Bảo hiểm đạt 465% KH.

Tập thể CBCNV-NLĐ Petrolimex – Cửa hàng 24

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, ông Phạm Ngọc Khuyến – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực CBCNV- NLĐ các cửa hàng đã đạt thành tích dẫn đầu thi đua toàn diện trong tháng 03/2022. Đồng thời, ông đề nghị các cửa hàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua bán hàng, phấn đấu đạt sản lượng cao nhất.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty cũng yêu cầu các cửa hàng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; văn minh thương mại, chất lượng dịch vụ, tăng cường tiếp thị tìm kiếm khách hàng nhằm nâng cao hơn nữa sản lượng xuất bán, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, nâng cao đời sống thu nhập của người lao động; thực hiện tốt các nội quy, quy định, quy trình của Công ty đảm bảo an toàn mọi mặt, nâng cao uy tín của thương hiệu Petrolimex trên địa bàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội