TKXD Nhà Bè xác lập kỷ lục mới về sản lượng qua kho

Nguyễn Ngọc Giáp

PTP. Tổ chức Hành chính

01:26 CH @ Thứ Năm - 12 Tháng Bảy, 2018

Ngày 06.7.2018 Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Giám đốc Tổng kho Hồ Văn Hồng chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm (TĐN) 2018, tổng sản lượng qua kho đạt 3,1 triệu m3/tấn, bằng 115% cùng kỳ, 52% kế hoạch năm; tần suất vòng quay bồn bể tăng, bình quân đạt 9,5 vòng/năm; thời gian lưu tàu bình quân tiếp tục giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ hao hụt xăng dầu thấp hơn định mức, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt kế hoạch và vượt so với năm 2017.

Tổng kho triển khai hiệu quả, đồng bộ các đề án kinh doanh kho, cải tiến quy trình - thủ tục trong giao nhận hàng hóa và đề án hiện đại hóa kho cảng xăng dầu, xếp tài tự động, ... với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đồng thời tiết giảm chi phí, gia tăng năng suất lao động tại Tổng kho.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội