Sản lượng bán lẻ của Petrolimex Quảng Trị tăng 15,5% so với CK

Nguyễn Quang Phát

Trưởng phòng Kinh doanh

08:30 SA @ Thứ Tư - 01 Tháng Tám, 2018

Ngày 27.7.2018, Công ty xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Petrolimex Quảng Trị đã đạt được một số kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018.

Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 56,3% Kế hoạch năm 2018, bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, sản lượng bán lẻ tại các CHXD tăng trưởng 15,5% so cùng kỳ 2017; Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty hầu hết tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017, vượt kế hoạch tiến độ Tập đoàn giao, cụ thể:

+ Gas: đạt 51% KH năm, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2017.
+ Dầu nhờn: đạt 55,3% KH năm, bằng 96,5% cùng kỳ năm 2017.
+ Bảo hiểm xe máy: đạt 61,9% KH năm, bằng 117,3% cùng kỳ năm 2017.
+ Nước giặt: đạt 70,8% KH năm, bằng 135,5% cùng kỳ năm 2017.
+ Sơn: đạt 48,5% KH năm, bằng 150,8% cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2018: Lợi nhuận trước thuế đạt đạt 64,4% so với KH năm. Năng suất lao động tăng 9,0% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân tăng 18,4% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách 131.120 triệu đồng, đạt 57,2% so với KH năm 2018.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội