Quán triệt NQTW 7 Khóa XII

Nguyễn Ngọc Tú

Cơ quan Đảng ủy

10:38 SA @ Thứ Tư - 01 Tháng Tám, 2018

Ngày 31.7.2018, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW 7, Khóa XII).


Báo cáo viên - PGS.TS. Ngô Văn Thạo truyền đạt nội dung các NQTW7 khóa XII

Phó bí thư thường trực Đảng ủy PetrolimexTrần Minh Hải quán triệt, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc triển khai Kế hoạch số 647 KH/ĐU


Toàn cảnh hội nghị học tập quán triệt NQTW7 khóa XII

Dự học tập có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng; lãnh đạo Tập đoàn; Đảng viên các Chi bộ phòng/ban Cơ quan Tập đoàn; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐQT (HĐTV), Giám đốc, Phó giám đốc các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ bộ phận trực thuộc; Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn.

PGS.TS. Ngô Văn Thạo – Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp làm Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị các nội dung chính của 3 Nghị quyết trong NQTW 7 khóa XII; trong đó, tập trung vào Nghị quyết số 26 – NQ/TW (NQ26) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” cùng chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

NQ26 đề ra mục tiêu tổng quát hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp nối chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua, năm 2018, Petrolimex tiếp tục đẩy mạnh triển khai sâu rộng hơn các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm - chống lãng phí, sáng kiến cải tiến và nâng cao trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong công tác tri ân, uống nước nhớ nguồn, xã hội từ thiện và an sinh xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 với tinh thần tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của Petrolimex.

Kết thúc nội dung học tập quán triệt Nghị quyết,Phó bí thư thường trựcTrần Minh Hải thay mặt cho Thường trực Đảng ủy Petrolimex đã quán triệt và yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai việc học tập các Nghị quyết theo Kế hoạch số 647 KH/ĐU ngày 27/6/2018, hoàn thành trong tháng 8/2018.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội