Piacom kiểm thử UAT về Egas - ERP tại CTXD Quốc gia Lào

Trần Quang Hùng

Giám đốc TT DVPM&ERP

02:54 CH @ Thứ Hai - 21 Tháng Mười Một, 2016

Ngày 14.11.2016, tại Vientiane – Lào, Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào (LSFC) và CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) đã tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) về giải pháp hệ phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (EGAS-ERP).

Toàn cảnh lớp đào tạo

Tham gia đợt kiểm thử là các cán bộ quản lý, chuyên môn tại văn phòng Công ty, chi nhánh, các kho, các thành viên ban dự án của Công ty LSFC và Ban dự án Piacom.

Bước kiểm thử UAT là khâu quan trọng trong quá trình triển khai dự án phần mềm nhằm đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu và phù hợp trong môi trường sản xuất, kinh doanh của người sử dụng; là điều kiện để đưa phần mềm vào hoạt động chính thức.

Từ ngày 14 - 25.11.2016, Piacom tổ chức hai lớp đào tạo kiểm thử cho 44 học viên với các nội dung:

Lớp 1: Đào tạo và kiểm thử phân hệ mua hàng (MM) và bán hàng (SD)

Lớp 2: Đào tạo và kiểm thử phân hệ tài chính kế toán (FI) và kế toán quản trị (CO)

Dự án Cung cấp và triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp EGAS_ERP tại LSFC bao gồm các phân hệ mua hàng (MM), bán hàng và phân phối (SD), kế toán tài chính (FI), kế toán quản trị (CO), quản lý kho (WM) và hạ tầng trung tâm. EGAS_ERP đuợc thiết kế theo mô hình tập trung dữ liệu, hoạt động trên môi trường Internet, EGAS_ERP sẽ giúp cho các cấp quản lý có thể truy cập từ xa thông qua các thiết bị cầm tay như laptop, tablet, smart phone…đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời cho điều hành sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, EGAS_ERP được thiết kế để sẵn sàng tích hợp với các hệ thống Tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu. Phần mềm được triển khai tại trụ sở chính, 7 chi nhánh và 19 kho của LSFC.

Theo kế hoạch, phần mềm sẽ triển khai trong thời gian 12 tháng từ tháng 01/2016, dự kiến ngày 01.01.2017 sẽ golive trên toàn hệ thống của Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội