Petrolimex triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại Quảng Nam & Đà Nẵng

Phạm Ngọc Tú

CV Phòng Quan hệ Công chúng

09:33 SA @ Thứ Ba - 23 Tháng Chín, 2014

Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) vừa ký ban hành Văn bản số 1240/PLX-KD ngày 22.9.2014 chỉ đạo Công ty Xăng dầu Khu vực V - TNHH MTV (Petrolimex Đà Nẵng) triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “VB 1240”).

Theo chỉ đạo của Tổng giám đốc, Petrolimex Đà Nẵng khẩn trương xây dựng phương án để kinh doanh xăng E5 RON 92 thay thế dần xăng không chì RON 92 trên toàn bộ hệ thống phân phối của mình; trước hết là tại hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) của mình; thời điểm bắt đầu kinh doanh xăng E5 RON 92 không muộn hơn ngày 01.10.2014 tại tỉnh Quảng Nam và 01.11.2014 tại TP. Đà Nẵng.

Với chỉ đạo này, Petrolimex triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 sớm hơn so với lộ trình Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22.11.2012 là: 14 tháng tại tỉnh Quảng Nam và 01 tháng tại TP. Đà Nẵng.

Quyết định nói trên của Tổng giám đốc Petrolimex xuất phát từ thực tế kiểm tra tình hình kinh doanh xăng E5 RON 92 tại Quảng Ngãi, báo cáo số 1016/PLXQN-BC ngày 09.9.2014 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi (Petrolimex Quảng Ngãi) sau 1 tháng triển khai thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 và cam kết bảo đảm nguồn xăng E5 RON 92 của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSV) tại Hợp đồng nguyên tắc số 776/BSV-Petrolimex đã ký ngày 25.7.2014 với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Việc tạo nguồn xăng E5 RON 92 trước mắt được thực hiện bằng đường bộ (xe ô tô xi-téc/xe bồn) nhận hàng tại nhà máy của BSV ra Quảng Nam, Đà Nẵng và theo phương thức di chuyển nội bộ (Petrolimex Quảng Ngãi xuất điều động nội bộ cho Petrolimex Đà Nẵng) cho đến khi Petrolimex Đà Nẵng hoàn thành hệ thống phối trộn Tập đoàn sẽ có chỉ đạo tiếp theo nguyên tắc lựa chọn đường vận động hàng hóa tối ưu đối với từng địa điểm, khu vực.

VB 1240 cũng chỉ rõ chính sách lựa chọn mặt hàng kinh doanh để Petrolimex Đà Nẵng thực hiện, như sau:

Tại tỉnh Quảng Nam, tại mỗi CHXD chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 hoặc xăng không chì RON 95, nếu điều kiện cho phép thì kinh doanh đồng thời 2 mặt hàng xăng E5 RON 92 và xăng không chì RON 95. Chinh nhánh Xăng dầu Quảng Nam thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực V - TNHH MTV tạm dừng kinh doanh mặt hàng xăng không chì RON 92.

Tại TP. Đà Nẵng, Petrolimex Đà Nẵng có thể kinh doanh đồng thời cả 2 mặt hàng xăng E5 RON 92 và xăng không chì RON 92. Phương án cụ thể do Petrolimex Đà Nẵng xem xét, quyết định căn cứ thực tế từng CHXD và theo nguyên tắc lấy tiêu chí hiệu quả kinh doanh để quyết định lựa chọn mặt hàng và phương án kinh doanh.

Trước khi triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92, Petrolimex Đà Nẵng cần tiến hành xúc rửa bể, chuyển đổi bể chứa và cột bơm (nếu có, nếu cần) để bảo đảm đưa xăng E5 RON 92 vào lưu thông được an toàn kỹ thuật, an toàn môi trường và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến công tác kinh doanh phục vụ các nhu cầu của thị trường, của nhân dân trong thời gian thực hiện công tác kỹ thuật chuyển đổi.

Về tên gọi (tên đầy đủ & tên viết tắt), mã hàng hóa của xăng E RON 92 - thực hiện theo quy định của Tập đoàn tại văn bản số 1210/PLX-KD ngày 15.9.2014 bảo đảm tính nhất quán trong toàn hệ thống Petrolimex.

Về giá bán xăng E5 RON 92 - trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Petrolimex Đà Nẵng thực hiện theo các quy định (tạm thời) của Tập đoàn.

Về Thuế Bảo vệ môi trường, trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với xăng E5 RON 92 - Petrolimex Đà Nẵng thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tại văn bản 3727/TCT-CS ngày 03.9.2014.

Cùng ngày VB 1240 của Petrolimex cũng đã được gửi lên báo cáo các bộ Tài chính, Công Thương cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Quá trình thực hiện VB 1240 cho đến hết ngày 31.12.2014, Petrolimex Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo định kỳ 10 ngày 1 lần về Tập đoàn để giải quyết mọi khó khăn/vướng mắc (nếu có).

Bên cạnh đó, Petrolimex chủ động làm tin đăng trên website www.kv5.petrolimex.com.vn, đồng thời, gửi các cơ quan báo chí địa phương của tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng để phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tại các CHXD bắt đầu bán xăng E5 RON 92 ra thị trường cần có thông báo bằng hình thức hợp lý (ban-rôn) để khách hàng, người tiêu dùng nhận biết một cách dễ dàng, chọn mua mặt hàng xăng phù hợp.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội