Bồi dưỡng kỹ năng sửa chữa cột bơm, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng

Hoàng Thị Kiều Thơ

Trưởng phòng TCHC

04:48 CH @ Thứ Ba - 29 Tháng Tư, 2014

Thanh Hóa, sáng ngày 28/4/2014, Công ty Xăng dầu Thanh Hoá (Petrolimex Thanh Hóa) phối hợp với Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật về bảo dưỡng, sửa chữa cột bơm xăng dầu cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV).

Giới thiệu cấu tạo máy

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội