Petrolimex Sông Bé sơ kết 9 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014

Trịnh Đình Tuấn

PTP Kế toán tài chính

06:40 CH @ Thứ Sáu - 10 Tháng Mười, 2014


Toàn cảnh hội nghị sơ kết đánh giá 09 tháng đầu năm 2014

Hội nghị sơ kết đánh giá công tác kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014 đã được Công ty xăng dầu Sông Bé – TNHH MTV (Petrolimex Sông Bé) tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 10.10.2014, tại hội trường Công ty nhằm đánh giá công tác kinh doanh 09 tháng đầu năm và đưa ra các định hướng giải pháp cho 03 tháng cuối năm 2014.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sông Bé Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị, cùng các ông (bà) trong Ban giám đốc Công ty và Chi nhánh xăng dầu Bình Phước, lãnh đạo các phòng ban công ty/chi nhánh, trưởng kho xăng dầu, đội trưởng đội xe; cùng toàn thể các cửa hàng trưởng toàn Công ty.

Tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014 cho thấy tình hình kinh tế xã hội trong nước 09 tháng đầu năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp. Nhưng với sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) cùng với sự lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty/Chi nhánh và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động Petrolimex Sông Bé nên đã đạt được một số kết quả trong 09 tháng đầu năm 2014...

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội