Phấn đấu sản lượng qua kho vượt 6 triệu m3/tấn

Nguyễn Thanh Tâm

Phó ban Website

09:54 SA @ Thứ Bảy - 13 Tháng Mười, 2018

Sáng 12.10.2018, tại trụ sở 15 Lê Duẩn - Quận 1, Petrolimex Sài Gòn đã sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV 2018. Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Cảnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị, có Ban lãnh đạo, Trưởng/Phó các phòng/ban nghiệp vụ Công ty; Ban giám đốc, Trưởng các phòng/ban nghiệp vụ các đơn vị thành viên và tổ chức đoàn thể Petrolimex Sài Gòn

09T 2018, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch: Tổng sản lượng nhập xuất qua kho vượt 4,4 triệu m3/tấn - đạt 79% kế hoạch năm và bằng 114% cùng kỳ, lợi nhuận đạt cao so với kế hoạch.

Sản lượng bán so với cùng kỳ kênh Thương nhân đầu mối đạt 173%, Nhượng quyền thương mại 104%, Bán lẻ trực tiếp 105%; kinh doanh khác và dịch vụ tăng trưởng từ 8 - 11%; hao hụt thấp so với định mức.

Công tác cải tiến quy trình thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai quyết liệt với nhiều chương trình, đề án chiến lược được thực thi đã mang lại hiệu quả tích cực, đượckhách hàng, đối tác và các bên liên quan đánh giá cao.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội