Đào tạo vận hành hệ thống Quản trị dịch vụ CNTT

Nguyễn Thanh Tâm

Chuyên viên Phòng CNTT

09:11 SA @ Thứ Tư - 23 Tháng Tư, 2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18.4.2014Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã tổ chức lớp đào tạo vận hành hệ thống Quản trị dịch vụ CNTT (gọi tắt là ITSM) cho tất cả CBCNV-NLĐ đang làm việc tại Công ty. Chương trình đào tạo do Phòng CNTT Công ty tự xây dựng, tổ chức.

Giảng viên trình bày nội dung đào tạo

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội