Petrolimex Quảng Trị khai trương CHXD số 44 tại huyện Triệu Phong

Ban truyền thông

11:26 SA @ Thứ Bảy - 03 Tháng Mười Hai, 2022

Petrolimex Quảng Trị khai trương CHXD số 44 tại huyện Triệu Phong

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội