Petrolimex Quảng Trị huấn luyện ATVSLĐ năm 2015

Nguyễn Đức Hùng

Phó trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật

10:36 SA @ Thứ Hai - 08 Tháng Sáu, 2015

Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) đã tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ theo từng nhóm cho 250 CBCNV-LĐ Công ty từ ngày 02 – 07.6.2015, tại hội trường Công ty. Chương trình huấn luyện được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18.10.2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH) quy định về việc Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

.

.

Các giảng viên Petrolimex Quảng Trị trình bày bài giảng

Tham dự khai giảng các lớp huấn luyện có đại diện Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Petrolimex Quảng Trị, các giảng viên Công ty và giảng viên Sở LĐ TB & XH, Trung tâm Y tế dự phòng của tỉnh Quảng Trị cùng 120 CBCNV-NLĐ là học viên thuộc nhóm 02, nhóm 03 (lớp 1)

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội