Thắp lửa nhiệt huyết truyền thông B12

Đào Văn Giáp

Trưởng phòng HCTH

08:03 SA @ Thứ Ba - 18 Tháng Chín, 2018

Sáng 14.9.2018 Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh) đã hội nghị tăng cường hiệu quả truyền thông qua WebsiteFacebook.

Ông Nguyễn Khắc Hán - Phó giám đốc Petrolmex Quảng Ninh - Trưởng BBT www.b12.petrolimex.com.vn chủ trì hội nghị

Trên cơ sở buổi làm việc với đoàn công tác Petrolimex về công tác truyền thông tại Quảng Ninh ngày 31/8, Công ty Xăng dầu B12 đã thực hiện kiện toàn BBT website với đại diện Lãnh đạo là ông Nguyễn Khắc Hán - Phó giám đốc Công ty - Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Trưởng ban, 1 Phó ban phụ trách nội dung, 1 Phó ban phụ trách kỹ thuật; các ông Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty và đại diện lãnh đạo 7 đơn vị ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên là thành viên BBT phụ trách công tác truyền thông tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, B12 thành lập mới Tổ giúp việc BBT website Công ty gồm các đ/c cán bộ khối Văn phòng Công ty và Trưởng, phó phòng nghiệp vụ các Đơn vị trực thuộc có kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu, làm nhiệm vụ trực tiếp thực hiện tin/bài, hình ảnh đăng tải lên Website Công ty.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội