Petrolimex Quảng Ngãi huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí

Lê Văn Kiều

Chuyên viên phòng TCHC

09:51 SA @ Thứ Tư - 12 Tháng Sáu, 2019

Petrolimex Quảng Ngãi phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí cho 44 CBCNV làm công tác kinh doanh Gas tại Công ty từ ngày 05 - 08.6.2019.

Giảng viên Đinh Văn Hoài hướng dẫn nội dung về các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh khí

Tham dự khóa huấn luyện có lãnh đạo, chuyên viên các Phòng nghiệp vụ; các Cửa hàng trưởng, nhân viên làm công tác an toàn viên, các nhân viên tham gia hoạt động kinh doanh Gas tại Cửa hàng xăng dầu và 100% CBCNV tại các Cửa hàng Kinh doanh tổng hợp trực thuộc Công ty.

Khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí là vô cùng cần thiết trong quá trình kinh doanh mặt hàng này tại các cửa hàng của Công ty, góp phần tích cực bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, lợi ích của doanh nghiệp và của người tiêu dùng. Kết thúc khóa huyến luyện, Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra để đánh giá và xếp loại đối với các học viên.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội