Petrolimex Nghệ An tập huấn kỹ thuật thương phẩm DMN

Nguyễn Văn Hưng

Phòng KDTH

07:36 SA @ Thứ Hai - 13 Tháng Tám, 2018

Chương trình tập huấn kiến thức Dầu mỡ nhờn (DMN) đã được Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An/Công ty) phối hợp với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) tổ chức tại Nghệ An ngày 07.8.2018.

Học viên được các giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ Số 04 - BQP hưỡng dẫn các kỹ thuật về thay dầu máy động cơ

Khóa tập huấn được 2 đơn vị phối hợp triển khai diễn ra trong 01 ngày tại hội trường Văn phòng Petrolimex Nghệ An với số lượng các học viên tham gia là 120 người gồm Lãnh đạo các phòng ban, trưởng 02 Kho xăng dầu, Trung tâm KDTH và các Cửa hàng trưởng CHXD, trưởng ca bán hàng toàn Công ty.

Với mục đích nâng cao hiểu biết về các sản phẩm DMN Petrolimex của các CBCNV tại Petrolimex Nghệ An cũng như nhận biết những thay đổi, phân biệt các tiêu chuẩn hóa lý DMN mà Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đang sản xuất, phân phối; các học viên được ôn lại kiến thức cũ cũng như bổ sung thêm cách nhận biết để xác nhận nguồn gốc các sản phẩm thông qua các mẫu mã bao bì và cách kiểm tra sản phẩm thông qua mã QR Code bằng hệ thống quét mã trên hệ thống (ứng dụng CNTT vào quản lý sản phẩm hàng hóa) thông qua phần mềm CheckVN để xác minh.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội