Phối hợp bảo vệ an ninh Quốc gia, TTATXH

Tin: Đoàn Thị Tân Dậu; ảnh: Trần Quân

P.TCHC

01:23 CH @ Thứ Sáu - 10 Tháng Tám, 2018

Chiều ngày 08.9.2018, Công ty Xăng dầu Hà Giang phối hợp cùng với Công an tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 19 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty, (giai đoạn 1999-2018); Triển khai ký kết Quy chế phối hợp, tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn các công trình xăng dầu, nhằm bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong tình hình mới.

Ký kết Quy chế phối hợp

Đánh giá kết quả thực hiện sau 19 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, Công ty Xăng dầu Hà Giang và Công an tỉnh đã triển khai một cách đồng bộ và chặt chẽ; về phía Công an tỉnh nội dung Quy chế được phổ biến đồng bộ, cụ thể từ Công an tỉnh đến Công an các huyện/thành phố; về phía Công ty Xăng dầu Hà Giang Quy chế được phổ biến đến các Phòng nghiệp vụ, các Cửa hàng trực thuộc Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, công tác bảo vệ môi trường; phổ biến các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra khủng bố, phá hoại, đảm bảo an toàn về con người, bảo vệ an toàn cho các công trình xăng dầu... Qua đó, đã huy động được các lực lượng vào cuộc, đưa ra các cảnh báo, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn có thể xảy ra nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định, góp phần bảo vệ thành quả kinh doanh của Công ty, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội