Tiếp tục mục tiêu hiệu quả kinh doanh và nâng cao thu nhập của người lao động

Nguyễn Duy Thành

Phó trưởng phòng TCHC

06:46 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Hai, 2014

Lào Cai, 21.02.2014.Công ty Xăng dầu Lào Cai (Petrolimex Lào Cai) tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2014 với 68 đại biểu ưu tú được bầu từ Hội nghị người lao động tại cơ sở, đại diện cho 269 người lao động toàn Công ty.

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Trần Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội