Đảng ủy Petrolimex tổ chức học tập NQTW8

Ngọc Tú

Chuyên viên Phòng Quan hệ Công chúng

05:08 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Hai, 2014

Hà Nội, ngày 24.02.2014. Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI (NQTW8) đến 120 đồng chí là Bí thư, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ chủ chốt hiện đang công tác tại Đảng bộ Petrolimex và các đơn vị thành viên khu vực Hà Nội.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị TW 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI.

Học tập, quán triệt NQTW8 được thực hiện theo kế hoạch công tác Đảng 2014; giúp các đảng viên, cán bộ Petrolimex nắm vững các quan điểm của Đảng, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Những đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giúp Đảng ủy các cấp của Petrolimex cùng cán bộ - đảng viên tham dự vững tin triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 2014 với tinh thần “tiếp tục lấy hiệu quả làm trung tâm”, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, doanh nghiệp phát triển toàn diện.

PGS.TS Trần Đình Thiên truyền đạt NQTW8 tại Petrolimex

Các học viên Petrolimex học NQTW8 đợt này

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội