Nỗ lực từ Quý I để hoàn thành toàn diện KH 2018

Thu Linh

TP. TCHC

08:56 SA @ Thứ Ba - 10 Tháng Tư, 2018

Một số chỉ tiêu hoạt động quý I/2018

Khen thưởng các trưởng ca bán hàng tiêu biểu

Đánh giá kết quả hoạt động quý I.2018, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Lào Cai Dương Tuấn Dũng nêu rõ: các đơn vị đã có nhiều nỗ lực ngay từ đầu năm, kết quả các mặt hoạt động của Công ty tương đối khả quan, cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra: các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu hàng hóa đều đạt tiến độ kế hoạch và có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2017; công tác đầu tư xây dựng CHXD được triển khai đúng tiến độ kế hoạch; công tác an toàn đảm bảo tuyệt đối mọi mặt, chế độ chính sách người lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Đây là tiền đề tốt để toàn Công ty cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 Tập đoàn giao.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội