Petrolimex Kiên Giang: Sức bật của tuổi trẻ

Lâm Hoàng Phương

PTP. Tổ chức Hành chính TCHC

05:00 CH @ Thứ Bảy - 10 Tháng Chín, 2016

Chiều ngày 09.9.2016, Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Petrolimex Kiên Giang/Công ty) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 05 năm thành lập (12.9.2011 - 12.9.2016).

Toàn cảnh buổi họp mặt

Dự họp mặt, có các lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo hai chủ đầu tư là Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) và Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Kiên Giang (KTC); các thành viên và nguyên là thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty, Trưởng ban Kiểm soát và nguyên Trưởng ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc và nguyên là thành viên trong Ban Tổng giám đốc, nguyên là lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công ty trong thời gian đầu mới thành lập cùng các cán bộ chủ chốt của Petrolimex Kiên Giang.

Chủ tịch HĐTV Petrolimex Kiên Giang Nguyễn Văn Cảnh phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Tổng giám đốc Petrolimex Kiên Giang Lê Văn Sáu trình bày báo cáo 5 năm hình thành và phát triển Công ty, nêu bật những thành quả đạt được trong thời gian qua, cụ thể:

- Sản lượng xuất bán cả giai đoạn 5 năm tăng bình quân 69 %/ năm;

- Lợi nhuận trước thuế TNDN tăng bình quân 5,58 lần;

- Nộp ngân sách tăng bình quân 1,38 lần/năm;

- Thu nhập người lao động duy trì ổn định ở mức khá cao so bình quân chung của tỉnh;

- Hình thành mạng lưới khách hàng Tổng đại lý và nhượng quyền bán lẻ rộng khắp, đặc biệt là đã hình thành 26 điểm Cửa hàng xăng dầu trực thuộc (bình quân phát triển hơn 5 điểm Cửa hàng/năm);

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội